Zbiórka odzieży i zabawek dla chorych dzieci w Polsce

 

Kolejna zbiórka odzieży i zabawek dla chorych dzieci w Polsce i ich rodzeństwa dobiegła końca.

Na przełomie kwietnia i maja 2010 roku odbyła się w Luksemburgu po raz piąty, zbiórka odzieży i zabawek dla chorych dzieci w Polsce. Zorganizowaliśmy ją, podobnie jak w minionych latach, wspólnie z Association Luxembourgeoise d’Aide aux Enfants Cardiaques asbl.

Pomocą objęliśmy 191 dzieci z 77 rodzin, trzy oddziały szpitalne w Toruniu i we Wrocławiu, dzieci z Domu Samotnej Matki w Ciechocinku oraz podopiecznych Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, Domu Samotnej Matki i Pogotowia Opiekuńczego w Opolu, wysyłając łącznie 177 paczki o wadze 2,46 tony!

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa wyłącznie dzięki zaangażowaniu za strony grupy wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniu przesyłek indywidualnie dla każdej z rodzin oraz ogromnemu wsparciu za strony 83 rodzin, które bezpłatnie przekazały odzież i zabawki.

W imieniu chorych dzieci, składamy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom gorące podziękowania za pomoc i okazane serce!