Zjazd ECHDO Londyn

 

European Congenital Heart Disease Organisation (ECHDO)

 

Na przełomie września i października 2010 roku w Londynie, odbyło się doroczne spotkanie oraz Walne Zgromadzenie fundacji/stowarzyszeń wchodzących w skład ECHDO – młodej i dynamicznie rozwijającej się europejskiej organizacji na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca, której członkiem jest również nasze stowarzyszenie – Lux Cordis asbl.

Początki ECHDO datują się na rok 2006, kiedy to po raz pierwszy, jeszcze nieformalnie, spotkali się w Belfaście przedstawiciele organizacji z 8 europejskich krajów.

Osobowość prawną ECHDO uzyskało we wrześniu 2009 roku. Siedziba organizacji znajduje w Antwerpii. Członkami założycielami jest 26 fundacji/stowarzyszeń z 21 krajów Europy: Grecji, Bułgarii, Estonii, Luksemburga (Lux Cordis asbl), Polski, Hiszpanii, Włoch, Czech, Cypru, Irlandii, Niemiec, Islandii, Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Danii i Słowenii.

Na spotkaniu w Londynie przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia ECHDO oraz omówiono plan działania na najbliższe miesiące.

Wybrano także 9-cio osobowy zarząd ECHDO na nadchodzące 3 lata. W jego skład weszli: Anne Kertley Clarke z Wielkiej Brytanii, Petra Ales ze Słowenii, Julia Reycheva z Bułgarii, Peter V/d Broeck z Belgii, Marte Jystad z Norwegii, Peter Nordqvist ze Szwecji, Maria Escudero z Hiszpanii, Hermine Nock z Niemiec oraz wybrany przez GUCH-ów reprezentant dorosłych z wadą serca.
Wewnętrznymi audytorami ECHDO zostali: Hania Milczarek z Polski, Gosia Pawłowska z Luksemburga i Katja Laine z Finlandii.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję przedstawienia osiągnięć własnych organizacji oraz wysłuchania interesującego wykładu Dr Franka Casey pt. „Psychospołeczne potrzeby dzieci i młodych ludzi z wadami serca oraz ich rodzin”. Zapoznali się także z celami i sposobami działania organizacji o podobnym charakterze oraz nowymi sposobami szybkiego przekazywanie informacji.