Walne Zgromadzenie ECHDO – Kolonia

W dniach 22-23 marca 2013 roku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele organizacji na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca zrzeszeni w ramach (European Congenital Heart Disease Organisation).

Lux Cordis asbl reprezentowała przewodnicząca – Małgorzata Pawłowska.

Coroczne spotkania ECHDO to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z różnymi formami działalności organizacji w poszczególnych krajach Europy.

Podczas spotkania zostały wybrane nowe władze ECHDO