V Konferencja Kardio-Prenatal – Łódź

Diagnostyka prenatalna w specjalistycznym szpitalu pediatrycznym – 17.05.2013

Opracowanie oraz foto Marek Lipiński

W Łodzi, pięknym budynku Golden Floor University Business. w piątek 17 maja br. odbyła się V Konferencja Kardio-Prenatal pt. „Diagnostyka prenatalna w szpitalu położniczym“. Jest to konferencja naukowa, której tematyka dotyczy także praktyki w diagnostyce przed-urodzeniowej położników, neonatologów, pediatrów, kardiologów i chirurgów dziecięcych.

Otwarcia Konferencji dokonała Prezes Stowarzyszenia prof. Maria Respondek Liberska.

Dwunastu najbardziej zasłużonym dla diagnostyki prenatalnej lekarzom, w dziesięciolecie działania ORPKP wręczono ustanowione przez Zarząd Stowarzyszenia Honorowe Odznaki Polskiej Kardiologii Prenatalnej. Odznaczony został m.in. Prof. Michael Katz, vice prezes amerykańskiej Fundacji March of Dimes.

Czwórce lekarzy wręczono także Certyfikaty Umiejętności, trzem paniom pielęgniarkom dyplomy uznania za współpracę, także dyplom studentce, laureatce Konkursu Królewskiego.

Certyfikat Umiejętności otrzymała m.in. dr n. med. Hanna Moczulska.

Wśród wyróżnionych Honorową Odznaką Polskiej Kardiologii Prenatalnej była Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel z Warszawy. Odznakę wręczył Prof. Andrzej Sysa.

Nagrodzeni i uhonorowani stanęli do wspólnego zdjęcia.

Jednym z pierwszych wystąpień była informacja administratora ORPKP Pana Zdzisława Toboty – na temat dziesięcioletnich doświadczeń funkcjonowania Rejestru.

W dyskusji sesji genetycznej zebrani wysłuchali m.in. interesującego wykładu dr n. med. Krzysztofa Piotrowskiego ze Szczecina.

W sesji poświęconej działalności organizacji matek wystąpiła Pani Beata Kulesza prezes Fundacji Serce Dziecka z Warszawy.

Zebrani wysłuchali także Pani Małgorzaty Pawłowskiej, przedstawicielki organizacji Lux Cordis z Luksemburga.

Pełna wersja prezentacji Lux Cordis na V Konferencje Kardio-Prenatal pt. “Działalność organizacji na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w Europie”.

Wielogodzinną dyskusję podsumowali Pani Profesor Elżbieta Walknowska oraz Pan Profesor Jan Oleszczuk.