Laptopy z EIB dla chorych i ubogich dzieci

Pięć laptopów otrzymanych w darze od Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu ucieszyło chore i ubogie dzieci w Polsce oraz ich rodzeństwo.

Przed przekazaniem laptopów dzieciom, sprzęt został doposażony przez nasze stowarzyszenie w myszki i pokrowce. Zostały też zainstalowane polskie wersje programów Microsoft umożliwiających dzieciom naukę.

Dziękujemy za ten cenny dar Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu!