Pionizator dla Faustynki

Dzięki urządzeniu pionizującemu CROCODIL zakupionemu ze środków finansowych otrzymanych od Bazar International w Luksemburgu, nasza podopieczna Faustynka może poruszać się sama 🙂

Faustynko, życzymy Ci coraz większych i coraz śmielszych samodzielnych kroków! Niech uśmiech jak najczęściej gości na twojej ślicznej buzi!