Fraen a Mammen Schieren – 1200,-€ dla chorych dzieci w Polsce

Nasze działania na rzecz chorych dzieci z Polski dostrzegło działające od lat w Wielkim Księstwie Luksemburga Stowarzyszenie “Fraen a Mammen” z Schieren. Z wypracowanych przez Stowarzyszenie w 2013 roku pieniędzy otrzymaliśmy w darze 1200,-€!

Za ten dar płynący prosto z serc Członkiń Stowarzyszenia – DZIĘKUJEMY!