Rejestrator holterowski dla dzieci leczonych w Olsztynie

W tym roku dzięki szczodrości naszych darczyńców – szczególnie dziękujemy Basi i Zuzi za darowizny z okazji ich urodzin – mogliśmy dofinansować w kwocie 3000,-€ zakup rejestratora holterowskiego EKG Lifecard CF firmy Reynolds, umożliwiającego siedmiodniową diagnostykę zaburzeń rytmu serca u dzieci pozostających pod opieką poradni kardiologicznej i szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Z roku na rok znacząco zwiększa się grupa dzieci ze złożonymi wadami serca leczonych w Olsztynie przez panią kardiolog dr Jolantę Zabłocką i współpracujących z nią lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów.
Dzieci te, w pierwszych latach po urodzeniu, przeszły przez jedną lub kilka bardzo ciężkich operacji serca i dziś ich życie najczęściej nie jest już zagrożone. Muszą jednak pozostawać pod stałą kontrolą lekarską, codziennie zażywać przepisane leki oraz poddawać się okresowym badaniom diagnostycznym, dzięki którym możliwe jest szybkie wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w ich chirurgicznie „naprawionych” sercach.
Do jednego z częstych, odległych powikłań pooperacyjnych zaliczane są groźne dla życia dzieci zaburzenia rytmu serca. Rejestrator holterowski EKG do siedmiodniowej diagnostyki pozwoli na wykrycie tych najgroźniejszych, bo nieregularnych zaburzeń rytmu oraz umożliwi podjęcie leczenia dużo wcześniej niż przy standardowej diagnostyce EKG lub 24-godzinnym badaniu holterowskim, w trakcie których zaburzenia te mogą nie wystąpić.

Dzięki nowemu urządzeniu dzieci są obecnie diagnozowane na miejscu, bez konieczności wyjazdów na badanie do Warszawy.