Moje serce bije dla… – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

 

W dniach od 27 września do 13 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 98 (+ Gimnazjum 74 ) z Oddziałami Integracyjnymi  zorganizowany był konkurs plastyczny pt. “Moje serce bije dla…..”.

Opiekunem konkursu była pani Jadwiga Gubała-Hirschenberger – nauczyciel plastyki.

W konkursie brały udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Łącznie zostało zgłoszonych 26 prac.

Nagrody przyznano w 3 kategoriach: klasa I-III SP, IV-VI SP i VII, VIII + Gimnazjum.

Zgłoszone prace wykonano różnymi technikami plastycznymi, ale głównymi postaciami, “dla których moje serce bije” mocniej byli: mama oraz dziadkowie i ciocie.

Z dużym wzruszeniem jury oglądało i oceniało prace. Wybór był bardzo trudny. Przyznano 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia w kategorii klas młodszych. W kategorii najstarszych uczestników przyznano tylko 2 miejsca. Obie zgłoszone prace były bardzo piękne i artystycznie na wysokim poziomie.

28 listopada 2018r. w świetlicy szkoły odbył się uroczysty wernisaż nagrodzonych prac, podczas którego wręczono nagrody wszystkim laureatom konkursu.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom i ogranizatorom konkursu!