14 lutego- Światowy dzień wiedzy o wrodzonych wadach serca

Wady serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi. W wielu przypadkach nieznane są przyczyny ich powstania. Każdy z nas może usłyszeć pewnego dnia, że oczekiwane dziecko urodzi się z wadą serca. Od nas będzie zależało, czy i jak szybko trafi ono do najlepszych specjalistów.

Pamiętaj! #WiedzaRatujeZycie