FIBROTEST – dofinansowanie badania

 

Fontan-Associated Liver Disease (FALD) to jedno z powikłań, które rozwija się u dzieci po operacji Fontana. Operacja ta kończy leczenie paliatywne serc jednokomorowych – jednych z najcięższych wrodzonych wad serca.

Nadal niewiele wiadomo na temat tego powikłania. Dlatego pragnąc wesprzeć program badania wątroby u dzieci po operacji Fontana prowadzony przez zespół lekarzy pod kierownictwem pana Prof. Macieja Jabłkowskiego prowadzony przy współpracy z panią Prof. Marią Respondek-Liberską, informujemy o możliwości dofinansowania badania krwi FibroTest w kwocie 200,-zł na dziecko.

Fibrotest jest badaniem uzupełniającym Fibroscan przeprowadzany przez Zespół Prof. Jabłkowskiego.

Dofinansowaniem objętych zostanie pierwszych 50 dzieci, których rodzice /opiekunowie prześlą wymagane dokumenty.

Poniżej wniosek o dofinansowanie