KONTAKT

LUX CORDIS a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven
Luxembourg

Telefon: +352 / 621-656-944
E-mail: info@luxcordis.org
www.luxcordis.org

Konto bankowe:

BCEELULL LU50 0019 2955 5305 5000 (Luksemburg) – UWAGA! Od 2018 roku jest to jedyne konto bankowe Lux Cordis asbl!

Rejest handlowy – RCS Luxembourg Nr F7836
Luksemburski numer identyfikacyjny: 2009 61 00 117

Przekaż darowiznę!

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
tel. +352 / 621-656-944

www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org

Konto bankowe w Luxembourgu: BCEELULL
LU50 0019 2955 5305 5000