ARTYKUŁY PRASOWE

 

Artykuły w języku polskim / Articles en polonais

 • Wytyczne ERC 2010 – Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji  pobierz pdf
  źródło: European Resuscitation Council – Polska Rada Resuscytacji
 • Operacja Fontana – gdzie jesteśmym dokąd zmierzamy?  pobierz pdf
  autorzy: E. Malec, K. Januszewska; źródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012
 • Pacjenci z pojedynczą komorą po operacji Fontana – nowe wyzwanie dla kardiologów  pobierz pdf
  autorzy: E. Malec, K. Januszewska; źródło: Kardiologia Polska 2010
 • Pacjenci z zespołem Follota po korekcji wady. Leczymy czy tylko korygujemy?  pobierz pdf
  autorzy: E. Malec, K. Malec, K. Januszewska; źródło: Kardiologia Polska 2012
 • Dorosły chory po korekcji tetralogii Fallota – problemy diagnostyczne i terapeutyczne  pobierz pdf
  autorzy: K. Mizia-Stec, Z. Gąsior, M. Haberka, R.Oleś, T. Adamczyk; źródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewenętrznej 2007
 • Niewydolnoœść serca u dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca  pobierz pdf
  autorzy: O. Trojnarska; źródło: Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 5
 • Wczesna fizjoterapia oddechowa u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca  pobierz pdf
  autorzy: J. Curyła; źródło: UM w Warszawie, praca magisterska 2010
 • Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca  pobierz pdf
  autorzy: O. Trojnarska1, A. Siwińska, W. Markwitz, A. Szyszka, Z. Oko-Sarnowska i R. Ochotny; źródło: Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 6
 • Stała elektrostymulacja u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca  pobierz pdf
  autorzy: O. Trojnarska, K. Stanek, P. Mitkowski, M. Waśniewski, A. Baszko, T. Smukowski, R. Ochotny; źródło: Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 4
 • Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące leczenia dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca  pobierz pdf
  autorzy: Grupa robocza ESC; źródło: Kardiologia Polska 2010
 • Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia IZW – nowa wersja 2009  pobierz pdf
  autorzy: Grupa robocza ESC; źródło: Kardiologia Polska 2010
 • Wytyczne dotyczące postępowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok  pobierz pdf
  autorzy: Wspólna grupa robocza ESC i EACTS; źródło: Kardiologia Polska 2012

 

Artykuły w języku francuskim / Articles en français

 • Anti-vitamines K et sport  pdf à télécharger
  auteurs: E. Ferrari; source: Cardio and Sports n°9
 • Qualité de vie et bien-être psychosocial de l’enfant cardiaque opéré et de sa famille  pdf à télécharger
  auteurs: D. Doumont, F- Libion – mai 2006

 

Artykuły w języku angielskim / Articles in English

 • Impact of Cardiac Rehabilitation on the Exercise Function of Children With Serious Congenital Heart Disease  pdf
  authors: J. Rhodes, T.J. Curran, L. Camil, N. Rabideau, D.R. Fulton, N.S. Gauthier, K. Gauvreau, K.J. Jenkins; source: Pediatrics March 13, 2011
 • Exercise capacity and the quality of life late after surgical correction of congenital heart defects  pdf
  authors: K. Gierat−Haponiuk1, I. Haponiuk, M. Chojnicki, R. Jaworski, S. Bakuła; source: Polish Heart Journal 2011
 • ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010)  pdf
  source: European Heart Journal 2010
 • Paediatric heart transplantation — the impact of a ventricular assist device on operative outcomes  pdf
  authors: K. Januszewska, E. Malec, J. Birnbaum, M. Loeff, R. Sodian, Ch. Schmitz, H. Netz, B. Reichart; source: Polish Heart Journal 2010

 

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org