Nasze publikacje

Publikacje Lux Cordis są wysyłane bezpłatnie do oddziałów szpitalnych, przychodni kardiologicznych i kardiochirurgicznych oraz dzieci z wadami serca. Zamówienia prosimy składać na adres info@luxcordis.org

Bajki cioci Beaty
autorstwa Beaty Barbary Jadach
ISBN-13 978-99959-675-0-5
Serce Zosi
wersja polska
ISBN 978-99959-675-1-2
Pdf do pobrania
Le coeur de Sophie
wersja francuska
ISBN 978-99959-675-3-6
Pdf do pobrania
Sophies Herz
wersja niemiecka
ISBN 978-99959-675-2-9
Pdf do pobrania
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu
wersja polska
Pdf do pobrania
Charte Européenne des Enfants Hospitalisés
wersja francuska
Pdf do pobrania
Europäische Charta für die Rechte des Kindes im Krankenhaus
wersja niemiecka
Pdf do pobrania
European Charter for Children in Hospital
wersja angielska
Pdf do pobrania
Serduszkowe łamigłówki Zosi i Tomka
wersja polska
ISBN 978-99959-675-4-3
Pdf do pobrania
Le jeux de coeur de Sophie et de Thomas
wersja francuska
ISBN 978-99959-675-6-7
Pdf do pobrania
Sophies und Thomas` herzige Rätsel
wersja niemiecka
ISBN 978-99959-675-5-0
Pdf do pobrania
Dyplom za odwagę
wersja polska
Pdf do pobrania
Diplôme du courage
wersja francuska
Pdf do pobrania
Tapferkeitsurkunde
wersja niemiecka
Pdf do pobrania
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
wersja polska
Pdf do pobrania

Herz-Lungen-Wiederbelebung
wersja niemiecka
Pdf do pobrania

2010 z moimi rysunkami
2010 avec mes dessins
2010 selwer gemoolt
2013 z moimi rysunkami
2013 avec mes dessins
2013 selwer gemoolt
Pdf do pobrania
2016 z moimi rysunkami
2016 avec mes dessins
2016 selwer gemoolt
Pdf do pobrania

 

2011 z moimi rysunkami
2011 avec mes dessins
2011 selwer gemoolt
2014 z moimi rysunkami
2014 avec mes dessins
2014 selwer gemoolt
Pdf do pobrania
2017 z moimi rysunkami
2017 avec mes dessins
2017 selwer gemoolt
Pdf do pobrania

 

2012 z moimi rysunkami
2012 avec mes dessins
2012 selwer gemoolt
2015 z moimi rysunkami
2015 avec mes dessins
2015 selwer gemoolt
Pdf do pobrania
2018 z moimi rysunkami
2018 avec mes dessins
2018 selwer gemoolt
Pdf do pobrania

Przekaż darowiznę!

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
tel. +352 / 621-656-944

www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org

Konto bankowe w Luxembourgu: BCEELULL
LU50 0019 2955 5305 5000