O NAS

Stowarzyszenie Lux Cordis a.s.b.l. zostało założone przez osoby od wielu lat pomagające dzieciom z wadami serca oraz dzieciom chorym i ubogim z Polski.

 

Nasze cele to:

  • pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami serca, dzieciom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym
  • informowanie o wadach serca, możliwościach diagnozowania i  leczenia dzieci chorych oraz problemach je dotykajacych
  • włączanie się w działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Przekaż darowiznę!

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
tel. +352 / 621-656-944

www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org

Konto bankowe w Luxembourgu: BCEELULL
LU50 0019 2955 5305 5000