ORGANY STOWARZYSZENIA

Rada Administracyjna

Małgorzata Pawłowska – przewodnicząca
m.pawlowska@luxcordis.org
Elżbieta Woroszyło- skarbniczka
Monika Bystrzyńska- członek Rady

 

Małgorzata Kowalska- wice-przewodnicząca
Daria Pawłowska- członek Rady
Marta Niedojadło- członek Rady

Kontrolerzy kasy

Paweł Bystrzyński

 

ks. Roman Tyczyński omi.

Przekaż darowiznę!

 

Lux Cordis a.s.b.l.

24 Wakelter;
L-6982 Oberanven / Luxembourg
tel. +352 / 621-656-944

www.luxcordis.org
e-mail:info@luxcordis.org

Konto bankowe w Luxembourgu: BCEELULL
LU50 0019 2955 5305 5000